vzw Hulpdienst Brandweer Stabroek  
WIE ZIJN WIJ WAT DOEN WIJ WAGENPARK GESCHIEDENIS CONTACT
 
Wat doen wij?

Een brandweerkorps dient te voldoen aan de wettelijke bepalingen, dewelke duidelijk omschreven zijn in het ministerieel besluit van 9 november 1967. Deze bevat 22 opdrachten voor de brandweerdiensten.

Deze taken omvatten:
 1. Vervoer en verzorging van een verstikte persoon of van een drenkeling. Ook aanvoer van zuurstof.
 2. Ontploffing.
 3. Bevrijden van een persoon die in een lift is opgesloten.
 4. Bevrijden van een op een dak gevlucht persoon.
 5. Bevrijden van een onder puin of afbraak bedolven persoon.
 6. Bevrijden van een onder een voertuig (tram, vrachtwagen, …) geklemde persoon.
 7. Dringend vervoer van een slachtoffer van een ongeval die zich op de openbare weg of plaats bevindt.
 8. Bevrijden van een geëlektrocuteerd persoon.
 9. Bevrijden van een rioolwerker in nood (verstikking in een riool).
 10. Ophalen van een persoon uit een put, kanaal, vijver, enz.
 11. Vrijmaken van de rijweg, met gevaar voor personen of goederen.
 12. Bevrijden van een persoon die met één of meerdere lidmaten geklemd zit in een machine.
 13. Leegpompen van kelders ten gevolge van een overstroming of lekkage aan de waterleiding onder de openbare weg.
 14. Interventie in een gebouw bij lekkage van schadelijke gassen.
 15. Ontsnapping van stoom in een gebouw.
 16. Oververhitte verwarmingsketel.
 17. Luchtverversing van lokalen waar rook, gas, koudmakend mengsel is binnengedrongen.
 18. Interventie voor een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert.
 19. Interventie bij overstroming of ramp.
 20. Neutraliseren van een laag koolwaterstofverbinding of zuur.
 21. Opsporen van een radio-actieve bron die gevaar voor de bevolking kan opleveren.
 22. Onschadelijk maken of vernietigen van wespen- en bijennesten of zwermen die gevaar meebrengen voor personen.
Deze 22 taken worden ook door onze hulpdienst uitgevoerd.
 
 
© vzw Hulpdienst Brandweer Stabroek - privacyverklaring