vzw Hulpdienst Brandweer Stabroek  
WIE ZIJN WIJ WAT DOEN WIJ WAGENPARK GESCHIEDENIS CONTACT
 
Privacyverklaring
Deze website kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van deze website, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan deze website verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:
  • Type melding
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw straat en huisnummer
  • Uw GSM nummer
  • Uw e-mailadres

WAAROM DEZE WEBSITE DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
Deze website verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen om verdere afspraken omtrent de aangevraagde opdracht uit te voeren.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?
Deze website bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?
Deze website verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Disclaimer

Over deze website

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Deze website gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de beheerder van deze website. De beheerder zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
Deze website neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de beheerder van deze website.